top of page

codlea

christian

community

Sa-l cunoastem pe dumnezeu si s-l facem cunoscut

Misiunea noastrĂ

Suntem o comunitate care se bazeaza pe harul lui Dumnezeu, prin care EL ii maturizeza pe cei credinciosi si ii stramuta pe cei necredinciosi prin puterea Duhului Sfant din Codlea, Brasov si imprejurimi in comunitati ale imparatiei.

CREZul Nostru

Ce credem ca o comunitate de impacare?

Biblia este Cuvantul lui Dumnezeu, inspirat i infailibil, singura autoritate care guvernează credina i practica noastră.

(2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:19, 21)

Există un singur Dumnezeu, etern şi Atot-suficient in trei persoane, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, vrednice de iubire, cinste şi adorare în aceeaşi măsură. (1 Ioan 5:7, Mt. 28:19, 2 Cor.13:13)

Prin neascultarea lor, Adam şi Eva au căzut din starea neprihănită de la început şi au ajuns astfel morţi în păcate. Această stare s-a transmis şi s-a atribuit întregii omeniri. (Gen. 3:6-8, Gen. 6:5, Rom. 3:10-18, 23, Ef. 2:1)

Dumnezeul suveran, doar prin dragostea si harul Lui, a ales păcătoşi din fiecare naţiune, pentru mântuire, prin puterea Duhului Sfânt, prin moartea ispăşitoare şi învierea Fiului Său, Isus Cristos. (Ioan 3:8, Rom. 8:30, Rom. 9:11, Ef. 2:1-5, 2 Tes. 2:13-14, 2 Tim. 1:9-10)

Păcătoşii treziţi de Duhul Sfânt, cred in Isus Cristos ca mântuitor prin Cuvântul lui Dumnezeu, sunt născuţi din nou, devin copii ai lui Dumnezeu şi nu pot pierde mântuirea. (Ioan 10:28, Fapte. 10:44, Rom. 10:14, 17, Ef. 1:5, 2 Cor. 6:18, Fil. 1:6)

Justificarea este numai prin credinţă, astfel păcătosul este îmbrăcat în neprihănirea lui Cristos într-un mod nemeritat.

(Fapte.26:18, Rom. 3:28, Rom. 4:25, Ef. 2:8, Gal. 2:16, Fil. 3:9)

Scopul mântuirii lui Dumnezeu în viaţa creştinului este sfinţenia, faptele bune şi slujirea, toate pentru gloria lui Dumnezeu.

(Ioan.15:8, Ioan 17:17, 1 Cor. 6:11, Ef. 5:26, 2 Cor. 7:1, 1 Tes. 5:23, Ev. 13:21, Iacov 2:18-22, 1 Ioan 2:3, 5, 2 Pet. 1:5-10)

După moarte, sufletul creştinului ajunge în prezenţa lui Dumnezeu şi sufletul necredinciosului va fi separat pentru eternitate de Dumnezeu. (Luca 23:43, 2 Cor. 5:1, 6, 8, Luca 16:23, 24)

Botezul este semnul legământului cu Dumnezeu, este administrat copiilor, a căror părinţi sunt credincioşi, dar şi celor care ajung la credinţa în Isus ca adulţi.

(Marc 1:4, Mt. 3:11, Mt. 28:19, 20, Ioan 1:33, Fapte. 16:33, 1 Cor. 12:13, Rom. 4:11, Rom. 6:3, 4, Col. 2:11, 12, Gal. 3:27)

Isus Cristos se va reîntoarce pe pământ, în trup, într-un mod vizibil, neaşteptat, pentru ca planul Lui etern să se împlinească.

(Mt. 25:31-46, Luca 21:27-28, Marcu 13:35, 37, Apoc. 22:20)

Evanghelia mântuirii lui Dumnezeu în Isus Cristos trebuie propovăduită întregii lumii ca mărturie până la întoarcerea lui Isus Cristos.

Meet the elders 
maurice profile_edited.jpg

Maurice Sikes 

Maurice is an ordained Presbyterian minister with the Presbyterian Church in America.  He and his wife Jo Ann are missionaries with Reformed Evangelistic Fellowship.  Maurice has been married to Jo Ann for 42 years.  They have three sons and four grandchildren.  Maurice is a licensed real estate agent with 14 years experience, has been trained by the University of Toronto as a teacher of English as a foreign language, and he is Vice President of ADDIP - Asociația Dezvoltare Durabilă și Întegrare Profesională, a non-profit organization dedicated to helping teenage orphans develop life skills for future success.  Maurice and Jo Ann have lived in Romania since Jan. 2012.

IMG_3511.JPG

Dan Apreotesei

Dan is husband to Monica and has a passion for the church and youth of all ages.  Dan is an Expert Accountant and has been successfully managing his own firm for the past 20 years.  Dan grew up in Codlea, and currently lives in Brasov.  Dan has been serving the youth of Codlea since 2005, with Monica and a team of others, by initiating a kids club that meets weekly to share the truth of the Biblical message of grace.  

Derek Ebbers

8ddd6b_0a1d8a47e91342da8713ec233e1920bb_

Derek is a husband to Shannon and father of five children.  Derek served as a firefighter/EMT-A in Canada for 9 years before moving to the United States to manage a beef cattle operation and work as a residential satellite technician for 3 years.  Derek studied Swedish Massage, is a certified personal trainer and fitness instructor in Europe awarded by the Romanian Minister of Education.  Derek also is a Registered Dietitian Nutritionist with a Masters Degree in Applied Exercise Science and a passion to see everyone pursue wellness for mind, body, and soul.  Derek and Shannon have been serving in Romania since July 2007 with Mission to the World.   

bottom of page